Docentes responsables:

Profesores a cargo: Prof. Lucrecia Manso - Lic. Daniela Collazo.